Łempicka Mincewicz Ścibor     
kancelaria radców prawnych sp.p.    

ul. Śniadeckich 10    
00-656 Warszawa    
tel.: +48 22 622 00 11    
faks: +48 22 622 00 60    
kontakt@lmsg.pl